Саналаа бичнэ үү

Татвар төлөх хугацаа

Үйл ажиллагааны орлого олж буй иргэн урьдчилгаа татварыг 10 хувиар тооцон тухай бүр албан татвар ногдуулан, дараа сарын 15-ны өдрийн дотор урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэхээр төсөвт төлнө.


ЦАЛИНГИЙН ТООЦООЛУУР