Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн маягт ТТ-02 /төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Сарангэрэл 2020-03-03
Төлбөрт таавар бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаанаас олсон орлогыг яагаад нийтлэг хувиар татвар ногдуулах орлогод оруулж өгсөн юм болооо энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг дэмжиж байна гэж үзэх юм уу?

:)